O MNE

Absolvovala jsem lektorský výcvik Cchi-kung Orel v hnízdě a učila se meditovat pod vedením několika učitelů u nás i v zahraničí. Vedle toho také studuji psychoterapii na Pražské fakultě psychosociálních studií, věnovala jsem se józe v ašrámu Dolní Čermná a využívám principy focusingu a nenásilné komunikace. 

Jsem spolu-zakladatelkou Školy 21, pod jejíž hlavičkou jsem mimo jiné vytvořila komplexní roční seberozvojový program "Transformační cyklus."

V rámci mého studia lidské psychiky a jejího transpersonálního přesahu studuji také šamanské přístupy a dokončila jsem výcvik vedení Slovanských ceremonií, což mi umožňuje lidem pomáhat v zásadních životních přechodech. Organizuji poradní kruhy a píšu.